Sau khi nhân viên tư vấn báo giá xong. Nhân viên giao nhận tới nhận hàng. Đóng gói xác nhận số kí. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty vận chuyển.

HÌnh thức 1 : Chuyển khoản qua ngân hàng và InternetBanking

Quý khách có thể chuyển khoản trực tiếp trên điện thoại máy tính hoặc ra ngân hàng chuyển khoản cho công ty về tiền hàng gửi hàng nước ngoài.